NAH Fysionet

Zuidoost Brabant

Lid Worden

Toelatings voorwaarden NAHFysionetzob:

 

 • Geregistreerd fysiotherapeut zijn bij het kwaliteitsregister KNGF
 • Minimale scholing: 
  • NPI Neurorevalidatie na 2009, of NDT met nascholing
  • Algemeen Fysiotherapeut met Master Neurorevalidatie & Innovatie
  • de scholing van Frans vd Brugge
  • de AVANS scholing Geriatrie met module Neurorevalidatie
 • Minimaal 4 p.t. per week behandelen met NAH aandoeningen.
 • Bereid zijn nascholing te volgen op het gebied van NAH.
 • Werkzaam zijn in de 1e lijn fysiotherapie.
 • Actieve participatie in het netwerk: minimaal 2 bijeenkomsten per jaar bijwonen en actief meedenken/werken aan verbeteringen t.a.v. behandeling en bekendheid van NAH fysiotherapie.
 • Lidmaatschap Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH (http://eerstelijnsnetwerknah.nl/)
 • Minimaal 3 jaar lid blijven
 • Tijdig betalingen voldoen.

 

Contributie:

Eenmalig inschrijfgeld €130,-. Dit is inclusief €50,- inschrijfgeld voor het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH. Vervolgens €80,- per kalenderjaar.

 

 

Accreditatie:

Wij zijn een door het KNGF goedgekeurd kwaliteitsnetwerk. Per kalenderjaar wordt accreditatie aangevraagd.

Accreditatiepunten worden op persoonlijke titel toegekend (dus niet per praktijk). Hiervoor wordt verwacht dat je 2 van de 3 bijeenkomsten per jaar bijwoont.